Rada rodziców

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Przewodniczący: Marlena Baran 4E
Skarbnik: Iwona Sakowska 3C
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w prace Rady Rodziców EZN.

e-mail: rada.rodzicow@ezn.edu.pl
rachunek bankowy w PKO BP: 05 1020 5242 0000 2602 0018 6320

Stawki obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

 1. Składka na Radę Rodziców EZN: 60 zł za cały rok szkolny lub w ratach np. 2 x 30 zł
 2. Szafka: 50 zł – jednorazowa składka za cały cykl kształcenia
  obowiązuje wyłącznie nowoprzyjętych uczniów klas pierwszych
 3. Identyfikator i legitymacja: 15 zł
 4. Ubezpieczenie:
  46 zł Klasy I-III – okres ubezpieczenia XI 2020 – VIII 2021
  49 zł Klasy IV – okres ubezpieczenia XI 2020 – IX 2021
  Uwaga! Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest dokonanie wpłaty oraz złożenie Oświadczenia.

Organizacja rozliczeń z Radą Rodziców

 1. Wpłaty indywidualne należy przekazywać skarbnikom klasowym, którzy przelewem zbiorczym przekazują środki na rachunek bankowy Rady Rodziców.
 2. Skarbnicy Klasowi proszeni są przekazywanie zbiorczych wpłat na konto bankowe Rady Rodziców z czytelnym tytułem przelewu np.:
  WPŁATA ZBIORCZA; klasa 2D; 20 os.
  lub
  ZBIORCZO 2B; 15 UCZNIÓW
 3. Niezwłocznie po dokonaniu przelewu, należy przekazać na email rada.rodzicow@ezn.edu.pl , szczegółowe zestawienie wpłat, z którego jednoznacznie będzie wynikało, którzy uczniowie, na jaki cel oraz w jakiej wysokość dokonali wpłat.
  Uwaga! Brak listy uniemożliwia ubezpieczenie ucznia.
  Wpłaty bez przesłanej listy, będą wyjaśniane przez wychowawców na zebraniach klasowych.

DOKUMENTY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczyciel: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Ulotka informacyjna

Oświadczenie rodzica

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Tabela norm uszczerbku na zdrowiu

Instrukcja zgłaszania szkód

Zgłoszenie roszczenia

Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jako Administratora Danych Osobowych”

Klauzula informacyjna InterRisk

Skip to content