Rada rodziców

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

 • Przewodniczący: Wojciech Sienko 3A
 • Zastępca p.o. Przewodniczącego: Łucja Lewandowska-Bugaj 1A
 • Skarbnik: Mariusz Hendzel 2D
 • Sekretarz: Ilona Sitarska 2E

e-mail: rada.rodzicow@ezn.edu.pl

Wszelkie składki, darowizny możecie Państwo również przekazywać indywidualnie. To Państwo macie wpływ na to jak wspólnie zaangażujemy się w rozwój.

W roku szkolnym 2022/2023 można wpłacać poniższe składki

 1. Składka na Radę Rodziców za cały rok szkolny, może być płatna jednorazowo lub w ratach
  30 zł – uczniowie ostatnich klas
  60 zł – uczniowie pozostałych klas
 2. Składka za szafkę ubraniową, jest opłatą jednorazową na cały cykl kształcenia
  50 zł – kierowana wyłącznie do nowoprzyjętych uczniów klas pierwszych
 3. Składka za identyfikator i legitymację, pobierana jest od uczniów klas pierwszych oraz w przypadku konieczności wyrobienia duplikatu
  15 zł
 4. Składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków School Protect Colonnade Insurance S.A.
  60 zł – okres ubezpieczenia IX 2022 – VIII 2023

Organizacja wpłat składek z Radą Rodziców

rachunek bankowy:  PKO BP 05 1020 5242 0000 2602 0018 6320

 1. Wpłaty indywidualne należy przekazywać skarbnikom klasowym, którzy przelewem zbiorczym przekazują środki na rachunek bankowy Rady Rodziców.
 2. Skarbnicy Klasowi proszeni są przekazywanie zbiorczych wpłat na konto bankowe Rady Rodziców z czytelnym tytułem przelewu np.:
  WPŁATA ZBIORCZA; klasa 2D; 20 os.
  lub
  ZBIORCZO 2B; 15 UCZNIÓW
 3. Niezwłocznie po dokonaniu przelewu, należy przekazać na email rada.rodzicow@ezn.edu.pl , szczegółowe zestawienie wpłat, z którego jednoznacznie będzie wynikało, którzy uczniowie, na jaki cel oraz w jakiej wysokość dokonali wpłat.
  Uwaga! Brak listy uniemożliwia ubezpieczenie ucznia.
  Wpłaty bez przesłanej listy, będą wyjaśniane przez wychowawców na zebraniach klasowych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest dokonanie wpłaty.

Dokumenty ubezpieczenia do pobrania:
Skip to content