Zasady

Elektroniczne Zakłady Naukowe to przyjazna szkoła, której celem jest troska o ucznia, rozwój jego zdolności i zainteresowań, pomoc w rozwijaniu talentów i pasji. W EZN działają koła zainteresowań, SKS, gazetka szkolna,  klub inicjatyw kulturalnych, zespół muzyczny, chór kameralny. Uczniowie uczestniczą m.in. w konkursach i olimpiadach, zawodach robotów,  projektach współfinansowanych ze środków UE.

Technikum Nr 10 kształci w zawodach, które ściśle związane są z aktualnymi potrzebami rynku pracy (technik informatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik automatyk, technik programista). W realizacji kształcenia zawodowego szkoła ściśle współpracuje z Centrum Kształcenia Zawodowego. Metody nauczania, wysokiej klasy sprzęt wykorzystywany podczas zajęć oraz wykwalifikowana kadra nauczycieli dają gwarancję solidnego wykształcenia. 

W latach 2012 – 2023 Technikum Nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych uzyskiwało wielokrotnie tytuł Najlepszego Technikum na Dolnym Śląsku w rankingu Perspektyw i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły”.

Od kilku lat, w ramach międzynarodowej współpracy, realizowana jest wymiana młodzieży, a od 2014 r. zagraniczne praktyki zawodowe.

EZN to miejsce, które łączy w sobie tradycję i nowoczesność, naukę i zabawę, dyscyplinę i przyjazną atmosferę.

 

Pytania dotyczące rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać na adres rekrutacja@ezn.edu.pl

W świadomym wyborze klasy pomogą znajdujące się poniżej dokumenty: 

Skip to content