Dyrekcja

mgr inż. Dorota Wilińska – dyrektor

mgr Zdzisława Tarka – wicedyrektor

mgr Małgorzata Turkosz – wicedyrektor

mgr inż. Tomasz Winiarski – kierownik szkolenia praktycznego

Skip to content