Twój Czas Na Staż

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Projekty > Twój Czas Na Staż

Twój Czas Na Staż

Projekt „Twój czas na staż” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1 lutego 2021 roku do 30 listopada 2022 roku.

Projekt ma na celu:

 • zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 240 uczniów wrocławskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach
 • zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami dzięki realizacji staży/kursów kwalifikacyjnych, podniesienie kwalifikacji i wiedzy nauczycieli zawodu, doposażenie pracowni zawodu

 Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:

 • Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych
 • Technikum nr 15
 • Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2
 • Technikum nr 9 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych
 • Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3
 • Technikum nr 12 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych
 • Technikum nr 18
 • Technikum nr 19
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

W ramach projektu zaplanowano:

 • płatne staże uczniowskie realizowane u lokalnych pracodawców (w tym działających w branżach wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska)
 • płatne staże uczniowskie realizowane u lokalnych pracodawców i kursy kwalifikacyjne: AutoCAD- dedykowany dla uczniów z Elektronicznych Zakładów Naukowych oraz Technikum Nr 15, kształcących się na kierunkach: informatyka, grafika i poligrafia cyfrowa; Obsługa wózków widłowych dedykowany dla uczniów z Zespołu Szkół Logistycznych kształcących się w kierunkach: logistyka, spedycja, magazynier
 • szkolenia oraz staże podnoszące kompetencje, wiedzę i kwalifikację nauczycieli
 • doposażenie pracowni nauki zawodu w siedmiu placówkach

Koordynator w EZN: Tomasz Winiarski (Kierownik Szkolenia Praktycznego).

Do pobrania:

Skip to content