Zamówienia publiczne

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe

Wybór najlepszej oferty – transport

W przeprowadzonym postępowaniu na zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych dla grupy 27 osób w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009557 zgłosiło się dwóch oferentów:

  • Cook and Learn Mikołaj Bukal,
  • Luna Przedsiębiorstwo Usługowe Natalia Prokopowicz.

Zamawiający dokonał wyboru oferty „Cook and Learn Mikołaj Bukal” według kryterium najniższej ceny. Zaproponowana przez Wykonawcę cena: 12 825 EUR.

ERASMUS V – zapytanie ofertowe

Przetargi

11.06.2019 – Remont węzłów sanitarnych na parterze i wymianę instalacji elektr. na I piętrze w budynku Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu z podziałem na dwie części.

Skip to content