Zamówienia publiczne

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe (2024)

Zaproszenie do składania ofert na organizację transportu
na rzecz Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu

EZN2023_zaproszenie_do_składania_ofert_portugalia

zaproszenie_do_skladania_ofert_zalaczniki(3)_portugalia

 

Zapytanie ofertowe na zajęcia z portugalskiego w projekcie Erasmus VII

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

_____________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe na transport w projekcie Erasmus VI

Elektroniczne Zakłady Naukowe zapraszają do ponownego składania ofert na usługę transportową, na transport dla grupy 21 osób, w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062842. Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

Zapytanie Wykonawcy:

W związku z tym, że termin wylotu i czas podróży jest jednym z kryterium oceny ofert należy dołączyć szczegóły podróży?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, do formularza oferty należy dołączyć szczegóły podróży.

Ogłoszenie w/s wyboru oferty.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy Cook and Learn Mikołaj Bukal.

Spełnia ona warunki określone w zaproszeniu do składania ofert i  została przyjęta do realizacji przez Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe transport VI

Elektroniczne Zakłady Naukowe zapraszają do składania ofert na usługę transportową, na transport dla grupy 21 osób, w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062842. Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

Zamawiający informuje, że postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. Wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza budżet Zamawiającego.

ERASMUS VI – zapytanie ofertowe

Wybór najlepszej oferty – transport

W przeprowadzonym postępowaniu na zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych dla grupy 27 osób w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009557 zgłosiło się dwóch oferentów:

  • Cook and Learn Mikołaj Bukal,
  • Luna Przedsiębiorstwo Usługowe Natalia Prokopowicz.

Zamawiający dokonał wyboru oferty „Cook and Learn Mikołaj Bukal” według kryterium najniższej ceny. Zaproponowana przez Wykonawcę cena: 12 825 EUR.

ERASMUS V – zapytanie ofertowe

Przetargi

Remont i przebudowa części przyziemia dla potrzeb zwiększenia zaplecza bloku sportowego w Elektronicznych Zakładach Naukowych i dostosowanie do przepisów sanitarno-epidemiologicznych i Ppoż.- I etap – https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d7bb143-f2b1-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

11.06.2019 – Remont węzłów sanitarnych na parterze i wymianę instalacji elektr. na I piętrze w budynku Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu z podziałem na dwie części.

Skip to content