Bliżej Zawodu

Bliżej Zawodu

Projekt „Bliżej zawodu” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2022 roku.

Projekt ma na celu:

 • zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 262 uczniów kształcących się we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska
 • zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez: realizację staży/ praktyk, kursów kwalifikacyjnych, podniesienie kwalifikacji i wiedzy nauczycieli zawodu, doposażenie pracowni zawodu

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:

 • Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych
 • Technikum nr 15
 • Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2
 • Technikum nr 9 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych
 • Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3
 • Technikum nr 12 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych
 • Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5
 • Technikum nr 18
 • Technikum nr 19
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

W ramach projektu zaplanowano:

 • praktyki i staże zawodowe dla uczniów,
 • kursy kwalifikacyjne: Uprawnienia SEP 1kV dla uczniów kształcących się w na kierunku technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk transportu kolejowego, technik transportu kolejowego, technik informatyk, technik elektronik; Obsługa wózków widłowych dla uczniów kształcących się w na kierunku technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, magazynier-logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy,
 • kursy kwalifikacyjne i staże dla nauczycieli zawodu
 • doposażenie pracowni nauki zawodu w siedmiu placówkach

Koordynator w EZN: Tomasz Winiarski (Kierownik Szkolenia Praktycznego).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy (wzór)
Załącznik 2: Deklaracja uczestnictwa

Skip to content