Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Projekty > Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego

Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego

Projekt „Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego”

 

 1. Celem Projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez 320 uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia 5 szkół objętych wsparciem (ZSTiE, EZN, ZS18, ZS8, ZSiPKZ), a także podniesienie kwalifikacji/kompetencji kadry nauczycielskiej (32 osoby).
 2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2022 r.
 3. Liczba Uczestników projektu wynosić będzie 352 osoby, w tym 320 uczniów i 32 nauczycieli.
 4. Wsparcie projektowe udzielane będzie w wymiarze:
  1. 4 godzin zegarowych indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów,
  2. 90 godzin lekcyjnych szkolenia dla uczniów z wybranego zakresu tematycznego:
  3. 40 godzin lekcyjnych szkoleń zdalnych dla uczniów na platformie e-learningowej z ww. obszarów tematycznych,
  4. 150 godzin stażu zawodowego,
  5. 40 godzin lekcyjnych indywidualnych konsultacji / szkolenia dla nauczycieli.

Szczegółowe informacje w regulaminie.

Koordynator w EZN: Tomasz Winiarski (Kierownik Szkolenia Praktycznego).

Regulamin WZPwSWD

 

Skip to content