Terminarz

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Inauguracja roku szkolnego 4 IX 2023 r.
Podział na semestry:

Klasy programowo najwyższe

SEMESTR 1: 4 IX 2023r. – 28 I 2024r.

SEMESTR 2: 29 I 2024r. – 26 IV 2024r.

Pozostałe klasy

SEMESTR 1: 4 IX 2023r. – 28 I 2024r.

SEMESTR 2: 29 I 2024r. – 21 VI 2024r.

Terminy ferii

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

23 XII – 31 XII 2023r.

15 I – 28 I 2024r.

28 III – 2 IV 2024r.

Egzaminy

Egzamin maturalny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat Dyrektora CKE

Praktyki

Klasa 4A, 4D

11 IX – 6 X 2023r.

Klasa 4C, 4E, 4H

9 X – 3 XI 2023r.

Klasa 4F, 4G, 3C

6 XI – 1 XII 2023r.

Klasa 3A, 3E

29 I – 23 II 2024r.

Klasa 3F, 3D

26 II – 22 III 2024r.

Klasa 3H, 3B

25 III – 26 IV 2024r.

Terminy wystawiania ocen

Klasy maturalne

9 I 2024r.(wt.), 22 IV 2024r.(pon.)

Pozostałe klasy

9 I 2024r.(wt.), 14 VI 2024r. (pt.)

Terminy wystawiania ocen proponowanych

Klasy maturalne

6 XII 2023r.(śr.), 20 III 2024r.(śr.)

Pozostałe klasy

6 XII 2023r.(śr.), 14 V 2024r.(wt.)

Spotkania z rodzicami

Organizacyjne dla klas I 5 IX 2023r. (wt.)
Organizacyjne dla klas II – V 7 IX 2023r. (czw.)
Klasy V

konsultacje
przedklasyfikacyjne
semestralne

według odrębnego harmonogramu
7 XII 2023r. (czw.), 21 III 2024r. (czw.)
11 I 2024r.(czw.)
Klasy I – IV

konsultacje
przedklasyfikacyjne

semestralne

według odrębnego harmonogramu
7 XII 2023r. (czw.), 15 V 2024r. (śr.)
11 I 2024r.(czw.)

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

Konferencje plenarne 13 IX 2023r. (śr.)
29 I 2024r. (pon.), 24 VI 2024r.(pon.),
29,30 VIII 2024r. (czw., pt.)
Konferencje szkoleniowe wg odrębnego harmonogramu
Zebrania Zespołu Wychowawców wg odrębnego harmonogramu
Zebrania Zespołów Przedmiotowych wg odrębnego harmonogramu
Konferencje klasyfikacyjne

klasy maturalne

pozostałe klasy

10 I 2024r.(śr.), 23 IV 2024r.(wt.)
10 I 2024r.(śr.), 17 VI 2024r. (pn.)

DODATKOWE Dni wolne od zajęć dydaktycznych 1)

4 IX 2023, 20 X 2023, 6 V 2024, 21 VI 2024

Pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Pisemna część egzaminu zawodowego.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu 1)

2 V 2024 (czw) po odpracowaniu 23 III 2024 (sob.)

1) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Skip to content