Terminarz

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Inauguracja roku szkolnego 1 IX 2022 r.
Podział na semestry:

Klasy programowo najwyższe

SEMESTR 1 1 IX 2022r. – 15 I 2023r.

SEMESTR 2 16 I 2023r. – 28 IV 2023r.

Pozostałe klasy

SEMESTR 1 1 IX 2022r. – 15 I 2023r.

SEMESTR 2 16 I 2023r. – 23 VI 2023r.

Terminy ferii

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

23 XII – 31 XII 2022r.

13 II – 26 II 2023r.

6 IV – 11 IV 2023r.

Egzaminy

Egzamin maturalny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat Dyrektora CKE

Praktyki

Klasa 4AP, 4EP

12 IX – 7 X 2022r.

Klasa 4CP, 4DP

10 X – 4 XI 2022r.

Klasa 4FP, 3F

21 XI – 16 XII 2022r.

Klasa 3A, 3D

16 I – 10 II 2023r.

Klasa 3C, 3H

27 II – 24 III 2023r.

Klasa 3E, 3G

27 III – 28 IV 2023r.

Terminy wystawiania ocen

Klasy maturalne

10 I 2023r.(wt.), 24 IV 2023r.(pon.)

Pozostałe klasy

10 I 2023r.(wt.), 16 VI 2023r. (pt.)

Terminy wystawiania ocen proponowanych

Klasy maturalne

7 XII 2022r.(śr.), 22 III 2023r.(śr.)

Pozostałe klasy

7 XII 2022r.(śr.), 15 V 2023r.(pon.)

Spotkania z rodzicami

Organizacyjne dla klas I 2 IX 2022r. (pt.)
Organizacyjne dla klas II – IV 8 IX 2022r. (czw.)
Klasy IV

konsultacje
przedklasyfikacyjne
semestralne

27 X 2022r. (czw.)
15 XII 2022r. (czw.), 23 III 2023r. (czw.)
19 I 2023r.(czw.)
Klasy I – III

konsultacje
przedklasyfikacyjne

semestralne

27 X 2022r. (czw.), 23 III 2023r. (czw.)
15 XII 2022r. (czw.), 17 V 2023r. (śr.)
19 I 2023r.(czw.)

Posiedzenia Rady pedagogicznej

Konferencje plenarne 15 IX 2022r. (czw.)
16 I 2023r. (pon.), 26 VI 2023r.(pon.),
28,29 VIII 2023r. (pon., wt.)
Konferencje szkoleniowe wg odrębnego harmonogramu
Zebrania Zespołu Wychowawców wg odrębnego harmonogramu
Zebrania Zespołów Przedmiotowych wg odrębnego harmonogramu
Konferencje klasyfikacyjne

klasy maturalne

pozostałe klasy

11 I 2023r.(śr.), 25 IV 2023r.(wt.)
11 I 2023r.(śr.), 19 VI 2023r. (pn.)

DODATKOWE Dni wolne od zajęć dydaktycznych 1)

1 IX 2022, 23 VI 2023

Pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Pisemna część egzaminu zawodowego.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu 1)

31 X 2022r.(pon.) po dopracowaniu 22 X 2022 (sob.); 2 V 2023 (wt) po odpracowaniu 25 III 2023 (sob.)

1) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Skip to content