Terminarz

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Inauguracja roku szkolnego 1 IX 2021 r.
Podział na semestry:

Klasy programowo najwyższe

SEMESTR 1 1 IX 2021r. – 16 I 2022r.

SEMESTR 2 17 I 2022r. – 29 IV 2022r.

Pozostałe klasy

SEMESTR 1 1 IX 2021r. – 16 I 2022r.

SEMESTR 2 17 I 2022r. – 24 VI 2022r.

Terminy ferii

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

23 XII – 31 XII 2021r.

31 I – 13 II 2022r.

14 IV – 19 IV 2022r.

Egzaminy

Egzamin maturalny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat Dyrektora CKE

Praktyki

Klasa 3DG,

20 IX – 16 X 2021r.

Klasa 3AG, 3EG

18 X – 13 XI 2021r.

Klasa 3CG, 3FG

15 XI – 11 XII 2021r.

Klasa 3DP

14 II – 12 III 2022r.

Klasa 3AP, 3FP

14 III – 9 IV 2022r.

Klasa 3CP, 3EP

9 V – 4 VI 2022r.

Terminy wystawiania ocen

Klasy maturalne

10 I 2022r.(pon.), 25 IV 2022r.(pon.)

Pozostałe klasy

10 I 2022r.(pon.), 17 VI 2022r. (pt.)

Terminy wystawiania ocen proponowanych

Klasy maturalne

8 XII 2021r.(śr.), 23 III 2022r.(śr.)

Pozostałe klasy

8 XII 2021r.(śr.), 10 V 2022r.(wt.)

Spotkania z rodzicami

Organizacyjne dla klas I 2 IX 2021r. (czw..)
Organizacyjne dla klas II – IV 9 IX 2021r. (czw.)
Klasy IV

konsultacje
przedklasyfikacyjne
semestralne

28 X 2021r. (czw.)
9 XII 2021r. (czw.), 24 III 2022r. (czw.)
13 I 2022r.(czw.)
Klasy I – III

konsultacje
przedklasyfikacyjne

semestralne

28 X 2021r. (czw.), 24 III 2022r. (czw.)
9 XII 2021r. (czw.), 11 V 2022r. (śr.)
13 I 2022r.(czw.)

Posiedzenia Rady pedagogicznej

Konferencje plenarne 15 IX 2021r. (śr.)
17 I 2022r. (pon.), 27 VI 2022r.(pon.),
29,30 VIII 2022r. (pon., wt.)
Konferencje szkoleniowe wg odrębnego harmonogramu
Zebrania Zespołu Wychowawców wg odrębnego harmonogramu
Zebrania Zespołów Przedmiotowych wg odrębnego harmonogramu
Konferencje klasyfikacyjne

klasy maturalne

pozostałe klasy

11 I 2022r.(wt.), 26 IV 2022r.(wt.)
11 I 2022r.(wt.), 20 VI 2022r. (pn.)

DODATKOWE Dni wolne od zajęć dydaktycznych 1)

12.11.2021 r. (pt)

Pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Pisemna część egzaminu z kwalifikacji.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu 1)

7 I 2022r.(pt.) po dopracowaniu 19 III 2022(sob.)

1) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Skip to content