Terminarz

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Inauguracja roku szkolnego 1 IX 2020 r.
Podział na semestry:

Klasy programowo najwyższe

 

SEMESTR 1              1  IX 2020r.  – 31 I 2021r.

SEMESTR 2               1 II 2021r. – 30 IV 2021r.

Pozostałe klasy SEMESTR 1              1  IX 2020r.  – 31 I 2021r.

SEMESTR 2               1 II 2021r.  – 25 VI 2021r.

Terminy ferii

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

23 XII – 31 XII 2020r.

4 I – 17 I 2021r.

1 IV – 6 IV 2021r.

egzaminy

Egzamin maturalny

Egzamin  potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat Dyrektora CKE

praktyki

Klasa  3D, 5 X – 30 X 2020r.
Klasa  3E, 3F 2 XI – 27 XI 2020r.
Klasa 3C, 3G 1 II  – 26 II 2021r.
Klasa  3A, 2DG 1 III – 26 III 2021r.
Klasa  2CG, 2FG 29 III – 30 IV 2021r.
Klasa  2AG, 2EG 10 V – 4 VI 2021r.

Terminy wystawiania ocen

Klasy maturalne 26 I 2021r.(wt.), 27 IV 2021r.(wt.)
Pozostałe klasy 26 I 2021r.(wt.), 18 VI 2021r. (pt.)

Terminy wystawiania ocen proponowanych

Klasy maturalne 18 XII 2020r.(pt.), 19 III 2021r.(pt.)
Pozostałe klasy 18 XII 2020r.(pt.), 18 V 2021r.(wt.)

Spotkania z rodzicami

Organizacyjne dla klas I   2 IX 2020r. (śr.)
Organizacyjne dla klas II – IV 10 IX 2020r. (czw.)
Klasy IV

konsultacje
przedklasyfikacyjne
semestralne

22 X 2020r. (czw.)
21 XII 2020r. (pon.) – on-line, 25 III 2021r. (czw.)
4 II 2021r.(czw.)
Klasy I – III

konsultacje
przedklasyfikacyjne

semestralne

22 X 2020r. (czw.), 25 III 2021r. (czw.)
21 XII 2020r. (pon.) – on line,  19 V 2021r. (śr.)
4 II 2021r.(czw.)

Posiedzenia Rady pedagogicznej

Konferencje plenarne 14 IX 2020r. (pon.) – on line
1 II 2021r. (pon.), 28 VI 2021r.(pon.),
30,31 VIII 2021r. (pon., wt.)
Konferencje szkoleniowe wg odrębnego harmonogramu
Zebrania Zespołu Wychowawców wg odrębnego harmonogramu
Zebrania Zespołów Przedmiotowych wg odrębnego harmonogramu
Konferencje klasyfikacyjne

klasy maturalne

pozostałe klasy

27 I 2021r.(śr.), 28 IV 2021r.(śr.)
27 I 2021r.(śr.), 21 VI 2021r. (pn.)

DODATKOWE Dni wolne od zajęć dydaktycznych 1)

Pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Pisemna część egzaminu z kwalifikacji

4 VI 2021r. (pt)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu 1)

 
1)   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

Skip to content