Historia EZN

Historia EZN

29 listopada 1963 roku uroczystego otwarcia Elektronicznych Zakładów Naukowych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego dokonał profesor Bolesław Iwaszkiewicz, Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej miasta Wrocławia. Szkole nadano imię Fryderyka Joliot-Curie. Pierwszym dyrektorem został mgr inż. Tadeusz Pietrusiewicz, pod kierunkiem którego kadra pedagogiczna – licząca wówczas 104 nauczycieli – rozpoczęła pracę nad programami nauczania, wyposażeniem sal, laboratoriów i pracowni.W skład ówczesnego zespołu szkół weszły: Technikum Elektroniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Przyzakładowa ZSZ WZE „Elwro”, Państwowa Szkoła Techniczna. Elektroniczne Zakłady Naukowe w swoich początkach nie miały stałej siedziby, szkoła korzystała z uprzejmości Zespołu Szkół Energetycznych przy ulicy Hauke-Bossaka, następnie Zespołu Szkół Chemicznych przy ulicy Skwierzyńskiej. W latach 1963-2007 szkoła mieściła się w budynku przy ulicy Ostrowskiego 22, obecnie znajduje się przy ulicy Braniborskiej 57.

W 1963 roku swoją działalność rozpoczęły Warsztaty Szkolne EZN, w których odbywało się praktyczne kształcenie młodzieży.
W ramach zajęć uczniowie wykonywali między innymi takie czynności: montaż i uruchamianie sterowników do przełączania świateł w sygnalizacji ulicznej, naprawę i strojenie przełączników kanałów do odbiorników telewizyjnych, kompleksowe wytwarzanie obwodów drukowanych. 9 listopada 1971 roku Wrocławskie Zakłady Elektroniczne „Elwro”, później Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów „Mera-Elwro” przekazały naszej szkole „Odrę 1025″, czyli tranzystorowy komputer drugiej generacji skonstruowany i produkowany od 1967 roku. Komputer przeznaczony był do obliczeń naukowo-technicznych i sterowania procesami technologicznymi w czasie rzeczywistym.„ Odra” była pierwszym polskim komputerem mikroprogramowanym. Warsztaty funkcjonowały do 1996 roku, a następnie zostały przeniesione do Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Strzegomskiej.

W kolejnych latach swojej działalności szkoła dostosowała profil kształcenia do potrzeb zakładu „Elwro” i przemysłu elektronicznego. Rozpoczęto prace nad opracowaniem i wdrażaniem programów nauczania dla nowych specjalności. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nasi uczniowie odnosili sukcesy w Konkursach Młodych Mistrzów Techniki na najlepszą pracę dyplomową.

W latach dziewięćdziesiątych, zgodnie z założeniami reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego, EZN stał się zespołem szkół składającym się z: Liceum Ogólnokształcącego nr XXI (szkoła powstała 1992 roku, ostatni rocznik zdawał maturę w 2010), Liceum Profilowanego nr XVI (szkoła funkcjonowała do 2010 roku) i Szkoły Policealnej. W tym czasie młodzież naszej szkoły odnosiła sukcesy w festiwalach chóralnych i w piłce siatkowej. Celem szkoły było stworzenie uczniom warunków do rozwijania wszechstronnych zainteresowań. Konsekwentnie realizowana była wizja szkoły nowoczesnej, przygotowującej nie tylko do zawodu. Od 1 września 2007 w zespole funkcjonuje Technikum Nr10, które kształci w zawodach: technik informatyk, technik elektronik i technik mechatronik.

Dzisiaj Elektroniczne Zakłady Naukowe to przyjazna szkoła, która potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością. Pozostajemy wierni wartościom przekazywanym sobie przez kolejne pokolenia. Dbamy o kultywowanie wieloletnich tradycji. Współczesność stawia przed nami nowe wyzwania, zmieniają się czasy, ludzie, przyzwyczajenia i oczekiwania. Staramy się w naszej szkole wychodzić im naprzeciw. Chlubą naszej szkoły są osiągnięcia nie tylko w sferze dydaktycznej, ale przede wszystkim wychowawczej. Nadrzędnym celem we wszystkich działaniach jest troska o ucznia, o rozwój jego zdolności i zainteresowań, pomoc w rozwijaniu talentów i pasji. Nasi uczniowie mają możliwość kształcenia się w kierunkach ściśle powiązanych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Nowoczesne metody nauczania, wysokiej klasy sprzęt wykorzystywany podczas zajęć oraz odpowiednio dobrana kadra nauczycieli dają gwarancję solidnego wykształcenia. EZN to miejsce, które łączy w sobie tradycję i nowoczesność, naukę i zabawę, dyscyplinę i przyjazną atmosferę.

Skip to content