Together for a better VET!

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Projekty > Together for a better VET!

Together for a better VET!

Projekt nauczycielski jest finansowany ze środków Erasmus+

Najważniejsze cele projektu:

  • wspieranie działań realizowanych w ramach projektów mobilności zawodowej
  • opracowanie kursu przygotowującego dla nauczycieli wyjeżdżających z grupami stażystów
  • opracowanie poradnika dla opiekunów grup
  • przygotowanie i wdrożenie nowych procedur w zakresie realizacji projektów mobilnościowych

Partnerzy projektu:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej – lider projektu

Elektroniczne Zakłady Naukowe – Wrocław

IFOM – Włochy

Asociacion Mundus – Hiszpania

Global Sun Dreams – Hiszpania

Termin realizacji:

1.12.2020r.-30.09.2022r.

Realizacja projektu:

27.06.2022 r. – pilotażowy kurs dla opiekunów grup mobilności zawodowej

Skip to content