Konkurs biblioteczny LITERATURA I EKRAN

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Biblioteka > Konkurs biblioteczny LITERATURA I EKRAN

Konkurs biblioteczny LITERATURA I EKRAN

KONKURS BIBLIOTECZNY

LITERATURA I EKRAN

Począwszy od 15. września, co dwa tygodnie (1. i 15. każdego miesiąca) na stronie szkolnej, na tablicy koło biblioteki i w zakładce biblioteka, publikowane będą informacje dotyczące ekranizacji literatury światowej i polskiej. Należy zapoznać się z podanymi wiadomościami i odpowiedzieć na trzy pytania dotyczące: książki, filmu, ekranizacji, nagród, aktorów, reżysera itp.

Odpowiedzi można dostarczyć do biblioteki szkolnej, bądź przesłać LIBRUSEM do nauczyciela-bibliotekarza.

Osoby, które wykażą się wiedzą oraz wytrwałym i systematycznym udziałem w konkursie, otrzymają nagrodę – ciekawą książkę.

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie. Sprawdź swoją wiedzę na temat literatury i filmu.

Czekamy na poprawne odpowiedzi!

Nauczyciele bibliotekarki EZN

Zadania

Skip to content