Konkurs biblioteczny Wiem, kim jesteś!

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Biblioteka > Konkurs biblioteczny Wiem, kim jesteś!

Konkurs biblioteczny Wiem, kim jesteś!

KONKURS BIBLIOTECZNY

Wiem, kim jesteś!

Począwszy od 15. września, co 2 tygodnie 1. i 15. dnia każdego miesiąca na stronie szkolnej, na tablicy koło biblioteki i w zakładce „Biblioteka” publikowana będzie krótka biografia wybitnego pisarza lub poety. Pod życiorysem zamieszczone będą trzy pytania (zagadki literackie) dotyczące twórczości autora. Należy wyczerpująco odpowiedzieć na postawione pytania. Odpowiedzi można dostarczyć do biblioteki szkolnej bądź przesłać wiadomość LIBRUSEM do nauczyciela bibliotekarza.

Osoby, które wykażą się wiedzą literacką oraz wytrwałym i systematycznym udziałem w konkursie, otrzymają nagrodę – ciekawą książkę.

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie.

Sprawdź, jak dobrze znasz dzieła stworzone przez wspaniałych twórców!

Czekamy na poprawne odpowiedzi!

Nauczyciele bibliotekarze EZN
Małgorzata Szklarz
Anna Mażul
Jadwiga Marszałek

Zadania

Skip to content