2017/2018

Projekt edukacyjny Wydawnictwa „Nowa Era” nr 00986

„Nie taka fizyka straszna, jak ją malują, gdy z pomocą idzie informatyka i mechatronika”

Od października 2017 r. do maja 2018 r. Elektroniczne Zakłady Naukowe uczestniczyły
w programie „Projekt z klasą” i otrzymały odznakę „DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA”. Szkołę reprezentowali uczniowie klas 3B i 3G wraz z opiekunami dr Justyną Jankiewicz i mgr Ewą Znamirowską.

Efekty pracy uczniów znajdują się na stronie: hadaxv.github.io/bledy-pomiarowe

Najwięcej problemów, w trakcie doświadczeń fizycznych, sprawia uczniom wykonywanie zadań polegających na opracowywaniu sprawozdań.

Realizacja naszego Projektu pozwoli w przyszłości przyspieszyć i uprościć ten skomplikowany proces.

Projekt został podzielony na dwie części: w pierwszej „mechatronicy” (klasa 3B) opracowali szablony sprawozdań z doświadczeń, w drugiej „informatycy” (klasa 3G) stworzyli aplikację do wyznaczania niepewności i błędów pomiarowych. Uczniowie współpracowali ze sobą, dzielily się pomysłami i wiedzą oraz wymieniali doświadczeniami.

Opracowane szablony sprawozdań oraz aplikacja do wyznaczania niepewności i błędów pomiarowych zostały opublikowane i udostępnione, przez co wzbogacą bazę dydaktyczą EZN.

Cele Projektu:

1. Efektywna współpraca w zespole.
2. Umiejętność rozwiązywania problemów.
3. Dzielenie się wiedzą.
4. Integracja zespołów klasowych.
5. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za powierzone zadania.
6. Opracowanie szablonów sprawozdań do następujących doświadczeń fizycznych (wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły):
a) Wyznaczenie wartości przyspieszenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
b) Badanie ruchu po okręgu.
c) Wyznaczenie współczynnika tarcia kinetycznego.
d) Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.
e) Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej.
7. Stworzenie aplikacji do obliczania błędów pomiarowych: shadaxv.github.io/bledy-pomiarowe

Uczniowie samodzielnie wykonali i opublikowali pomoce naukowe, ułatwiające zrozumienie treści programowych z fizyki i matematyki.

Skip to content