Dzień Szwajcarski

Dzień Szwajcarski

W dniu 6.02.2020 odbył się w EZN Dzień Kultury Krajów Niemieckojęzycznych. Szkolnej imprezie przyświecało hasło „Kennt ihr die schӧne Schweiz?” – „Czy znacie piękną Szwajcarię?”.

Jej celem było zapoznanie uczniów z najważniejszymi informacjami z zakresu historii, geografii, polityki, gospodarki i obyczajowości, dotyczącymi Szwajcarii poprzez wyeksponowanie uczniowskich plakatów w holu szkoły o tematyce szwajcarskiej i pytań do quizu o Szwajcarii oraz zapoznanie społeczności szkolnej z trendami muzycznymi Szwajcarii. Miała też wprowadzić uczniów i nauczycieli EZN w tajniki kulinarne Szwajcarii.

Chętni do zabawy uczniowie otrzymali przygotowane wcześniej karty konkursowe, na których udzielali odpowiedzi na pytania do quizu. Karty zostały zebrane, a następnie ocenione przez nauczycieli języka niemieckiego na dodatkowa ocenę z kategorii Landeskunde (wiedza o krajach).

W czasie trwania dużej przerwy uczniowie z klasy IIA prezentowali na tablicy interaktywnej ludową i współczesną muzykę szwajcarską, takich wykonawców jak: Zȕri West, Gӧlȁ, Bȕetzer Buebe, Luca Hanni czy Andreas Vollenweider.

Organizatorami imprezy byli wybrani uczniowie z klas IIIF i IIA pod kierunkiem Katarzyny Kuś-Chatys i Małgorzaty Stańczyk

Nasi uczniowie mogli też skorzystać ze słodkiego poczęstunku w holu szkoły.

Małgorzata Stańczyk

http://lindner-dresden.de/buchstabe-g/index.html

Skip to content