Zapytanie ofertowe dyrektora EZN

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Aktualności > Zapytanie ofertowe dyrektora EZN

Zapytanie ofertowe dyrektora EZN

Dyrektor Elektronicznych Zakładów Naukowych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 57 przedstawia zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych oraz transport na lotnisko dla grupy 49 osób.

 1. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu międzynarodowego i lokalnego a także zakup biletów lotniczych dla mobilności zagranicznych „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV”, w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.
 2. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Bilety lotnicze na trasie:
   • a) Polska (dowolne lotnisko) – Włochy (Bolonia) – Polska (dowolne lotnisko)
    29 osób z bagażem podręcznym (mała torba) oraz z bagażem rejestrowanym 20kg
    termin wylotu: 07.03.2020 lub 08.03.2020
    termin powrotu: 04.04.2020 lub 05.04. 2020
   • b) Polska (dowolne lotnisko) – Włochy (Bolonia) – Polska (dowolne lotnisko)
    2 osoby z bagażem podręcznym (mała torba) oraz z bagażem rejestrowanym 20kg
    termin wylotu: 07.03.2020 lub 08.03.2020
    termin powrotu: 21.03.2020 lub 22.03.2020
   • c) Polska (dowolne lotnisko) – Włochy (Bolonia) – Polska (dowolne lotnisko)
    2 osoby z bagażem podręcznym (mała torba) oraz z bagażem rejestrowanym 20kg
    termin wylotu: 21.03.2020 lub 22.03.2020
    termin powrotu: 04.04.2020 lub 05.04. 2020
   • d) Polska (dowolne lotnisko) lub Berlin Schönefeld – Fuerteventura – Polska (dowolne lotnisko) lub Berlin Schönefeld
    14 osób z bagażem podręcznym (mała torba) oraz z bagażem rejestrowanym 20kg
    termin wylotu: 07.03.2020 lub 08.03.2020
    termin powrotu: 04.04.2020 lub 05.04. 2020
   • e) Polska (dowolne lotnisko) lub Berlin Schönefeld – Fuerteventura – Polska (dowolne lotnisko) lub Berlin Schönefeld
    1 osoba z bagażem podręcznym (mała torba) oraz z bagażem rejestrowanym 20kg
    termin wylotu: 07.03.2020 lub 08.03.2020
    termin powrotu: 21.03.2020 lub 22.03.2020
   • f) Polska (dowolne lotnisko) lub Berlin Schönefeld – Fuerteventura – Polska (dowolne
    lotnisko) lub Berlin Schönefeld
    1 osoba z bagażem podręcznym (mała torba) oraz z bagażem rejestrowanym 20kg
    termin wylotu: 21.03.2020 lub 22.03.2020
    termin powrotu: 04.04.2020 lub 05.04. 2020
  2. Uwagi dodatkowe:
   1. Loty powinny być bezpośrednie.
   2. Dla biletów na trasie b) oraz c) terminy wylotów oraz powrotów dla obu punktów powinny być tożsame (należy wybrać jeden dzień 7.03.2020 lub 08.03.2020 dla wylotu punktu c) oraz powrotu punktu b)).
    Terminy powrotu b) oraz wylotu c) mogą na siebie zachodzić, nie powinny być rozłączne.
   3. Dla biletów na trasie e) oraz f) terminy wylotów oraz powrotów dla obu punktów powinny być tożsame (należy wybrać jeden dzień 21.03.2020 lub 22.03.2020 dla wylotu punktu f) oraz powrotu punktu e)).
    Terminy powrotu e) oraz wylotu f) mogą na siebie zachodzić, nie powinny być rozłączne.
   4. Każdy z pasażerów powinien mieć możliwość zabrania bagażu rejestrowanego w wadze podanej przy terminach lotów (powyżej).
   5. Oferta cenowa powinna uwzględniać koszt zmiany danych osobowych dla przynajmniej 4 uczestników, na wypadek zmiany pasażera.
   6. Oferent zobowiązuje się również do dostarczenia kart pokładowych najpóźniej na 2 dni przed każdym z wylotów.
  3. Transport:
   • W przypadków wylotu z lotniska innego niż Wrocław-Strachowice (Polska) lub przylotu na lotnisko inne niż Wrocław-Strachowice (Polska), oferta musi zawierać także koszt przewozu osób na wybrane lotniska.
   • Pasażerowie, których będzie dotyczyć przewóz na lotnisko powinni znaleźć się na lotnisku przynajmniej 3 godziny przed odlotem.
 3. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert
  1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
  2. Oferta cenowa winna być podana w złotych polski, w wartościach brutto i obejmować całość przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę.
  3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
  4. Oferty należy dostarczyć:
  5. w zaklejonych kopertach z opisem „Organizacja transportu międzynarodowego i lokalnego a także zakup biletów lotniczych dla mobilności zagranicznych „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV” na adres:
   Elektroniczne Zakłady Naukowe
   ul.Braniborska 57
   53-680 Wrocław
  6. lub pocztą elektroniczną, w postaci skanu oryginału dokumentów, z kwalifikowanym podpisem, na adres:
   Sekretariat.ezn@wroclawskaedukacja.pl
  7. Ostateczny termin składania ofert upływa: 10 stycznia 2020r., o godz.15:00
 4. Kryteria wyboru
  1. Cena: 80%
  2. Proponowane upusty: 20%
 5. Pozostałe warunki
  • Zamówienie realizowane na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843)
  • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie
Skip to content