Organizacja zajęć w najbliższych dniach

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Aktualności > Organizacja zajęć w najbliższych dniach

Organizacja zajęć w najbliższych dniach

Dzień 10 stycznia 2020 r. (piątek), jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (w związku z przeprowadzaniem egzaminu z kwalifikacji zawodowych)

W dniu 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek) zajęcia odbywają się zgodnie ze skróconym rozkładem dzwonków. Lekcje 10 i 11 są odwołane.

Dzień 14 stycznia 2020 r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w związku z przeprowadzaniem egzaminów z kwalifikacji w zawodzie.

10 i 14 stycznia 2020 zajęcia są odwołane zarówno w EZN jak i w Centrum Kształcenia Zawodowego. Natomiast 13 stycznia zajęcia w CKZ odbywają się tylko dla tych klas, które wg planu mają WYŁĄCZNIE zajęcia w CKZ w poniedziałki.

Skip to content