Ufundujemy Ci naukę w Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych!

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Aktualności > Ufundujemy Ci naukę w Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych!

Ufundujemy Ci naukę w Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych!

Komunikat Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC dla uczniów kończących szkołę podstawową lub gimnazjum.
 
Ufundujemy Ci naukę w w Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych!
 
Do końca marca masz czas, by starać się o kompleksowe stypendium “Horyzonty”, umożliwiające edukację w technikum. 
Dzięki możliwościom, które daje Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC we współpracy z naszą szkołą – możesz uczyć się, rozwijać i mieszkać we Wrocławiu za darmo.

O stypendium “Horyzonty” mogą  ubiegać się uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 954 złotych netto na osobę. 
EFC pomaga młodym ludziom, którzy poszukują równowagi między nauką a kształtowaniem charakteru. W Fundacji pomagamy nie tylko w nauce, ale także w stawaniu się lepszymi, dojrzałymi ludźmi. Nad stypendystami czuwają wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku, mają wpływ na kształt oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają swoje poczucie samodzielności. Wspólnie spędzają wakacje, biorą udział w warsztatach. Program pokrywa koszty związane między innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, zakupem podręczników czy nauką języka. 
Zgłoszenia do programu można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.efc.edu.pl. Rekrutacja trwa do 31 marca! Wyniki pierwszej fazy naboru zostaną ogłoszone w drugiej połowie kwietnia. W ramach drugiego etapu rekrutacji kandydat spotyka się na rozmowę kwalifikacyjną z koordynatorem regionalnym EFC.
 
Skorzystaj z unikatowej szansy i dołącz do grona uczniów najlepszego technikum w województwie!

Skip to content