Modernizacja pracowni komputerowych oraz udział w projektach edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe finansowanych/współfinansowanych ze środków unijnych.

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Aktualności > Modernizacja pracowni komputerowych oraz udział w projektach edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe finansowanych/współfinansowanych ze środków unijnych.

Modernizacja pracowni komputerowych oraz udział w projektach edukacyjnych wspierających kształcenie zawodowe finansowanych/współfinansowanych ze środków unijnych.

Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu przez ostatni rok realizowały między innymi następujące projekty:

 1. Zawodowy Wrocław (zakończony w 2018r.)
 2. Weź Kurs na Staż
 3. Dolnośląski Klaster Edukacyjny
 4. Manufaktura Fachowców

W ramach powyższych projektów nasza Młodzież odbywa płatne staże w okresie wakacji. Realizacja stażu odbywa się w firmach zlokalizowanych na terenie Wrocławia i okolic na stanowiskach zgodnych z kierunkiem kształcenia.

Wybrane projekty w swoim zakresie obejmowały również realizację kursów umożliwiających zdobycie przez młodzież dodatkowych umiejętności przydatnych również podczas realizacji praktyk zawodowych:

 1. Uprawnienia SEP 1kV
 2. Obsługa wózków widłowych
 3. Windows Server Administrator
 4. Komputerowe wspomaganie w mechatronice
 5. Testowanie oprogramowania ISTQB, programowanie C#
 6. Programowanie obiektowe – JAVA
 7. Projektowanie, montaż i konfigurowanie serwerowych sieci komputerowych, obsługa urządzeń sieciowych

Dodatkowo uczniowie będą uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni technicznych oraz ekspertów z firm (w realizacji).

Zmodernizowaliśmy następujące pracownie komputerowe:

 • Pracownię komputerową nr 206.
  • w ramach projektu Zawodowy Wrocław uzyskaliśmy jednostki centralne o wartości ok. 51 000 zł.
  • Rada Rodziców EZN w ramach zebranych od rodziców naszych uczniów funduszy – opłaciła zakup monitorów. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.
 • Pracownię komputerową nr 205 (w realizacji – czekamy na nowe komputery).
  • w ramach projektu Dolnośląski Klaster Edukacyjny uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 90 000 zł.
  • środki zostały przeznaczone na przystosowania pracowni 205 do potrzeb pracowni komputerowej (rozbudowa sieci LAN oraz sieci elektrycznej), zakup komputerów oraz dostosowanie do przeprowadzania wideokonferencji.
  • wartość przebudowy przekroczyła kwotę 90 000 zł.
  • Szkoła ze środków celowych oraz własnych opłaciła między innymi zakup ławek i krzeseł.
 • Pracownię komputerową nr 302.
  • wymienione zostały komputery przez EZN w ramach pozyskanych środków celowych oraz własnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowych edycjach realizowanych projektów. Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektów zawodowych Tomasza Winiarskiego.

Skip to content