Wielki Konkurs Wiedzy o „Lalce”

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Aktualności > Wielki Konkurs Wiedzy o „Lalce”

Wielki Konkurs Wiedzy o „Lalce”

W związku z nieoczekiwaną zmianą pierwszego terminu praktyk dla klas trzecich zmienił się także termin Konkursu. Jednocześnie prosi się o terminowe dostarczenie plakatów. Szczegóły poniżej.

Cel Konkursu: pogłębienie znajomości powieści dojrzałego realizmu, wzbudzenie zainteresowania uczniów wybitnym tekstem literackim, kształtowanie piękna ojczystej mowy oraz innych środków artystycznego wyrazu.

Termin: 12 czerwca 2018 r. (wtorek), w godz. 9.00 – 12.00 w sali konferencyjnej EZN.

Zakres materiału: znajomość trzech tomów „Lalki” Bolesława Prusa oraz wiedza na temat kontekstów utworu.

Uczestnicy: 2-osobowe reprezentacje ze wszystkich klas trzecich oraz kilkuosobowe zespoły przygotowujące inscenizację wybranego fragmentu „Lalki”, a także plakat (typowy brystol o wymiarach 100 cm x 70 cm) zachęcający do przeczytania „Lalki” Bolesława Prusa (termin oddania: 2 marca 2018 r.)

Przebieg Konkursu:

1. Ocena plakatów: 0 – 5 pkt

2. Dwie serie pytań łatwych ze znajomości powieści: 0 -3 pkt

3. Dwie serie pytań trudnych ze znajomości powieści: 0 -5 pk

4. Pomiędzy seriami pytań zespoły klasowe prezentują w ciągu 5-8 minut przygotowaną scenkę teatralną: 0 – 6 pkt

5. Ogłoszenie wyników Konkursu (suma wszystkich punktów).

UWAGA! Kryteria oceny

  • plakatu: poziom artystyczny i walory perswazyjne przygotowanych prac;

  • scenki teatralnej: pomysłowość, ogólne wrażenia artystyczne.

Nagrody:

I, II, III miejsce –nagrody rzeczowe dla 2-osobowych zwycięskich drużyn.

Słodycze dla uczniów, którzy przygotują plakaty oraz scenki teatralne.

Nagrodzeni uczniowie otrzymują także dyplomy oraz oceny celujące lub bardzo dobre z języka polskiego.

Publiczność:

Zaproszeni goście, przedstawiciele uczniów z wszystkich klas trzecich oraz ci, którzy przygotowują inscenizację i plakat.

Skip to content