Zaproszenie do składania ofert – Branżowe Centrum Umiejętności

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Aktualności > Zaproszenie do składania ofert – Branżowe Centrum Umiejętności

Zaproszenie do składania ofert – Branżowe Centrum Umiejętności

Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu zapraszają do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji konkursowej dla projektu: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie: Elektroniki przy Elektronicznych Zakładach Naukowych
we Wrocławiu” w ramach Konkursu: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (Coves)
– III nabór, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

Zaproszenie_BCU

Skip to content