Listy kandydatów przyjętych

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Aktualności > Listy kandydatów przyjętych

Listy kandydatów przyjętych

Listy kandydatów przyjętych w roku szkolnym 2020/2021 dostępne są w zakładce Rekrutacja » Wyniki.

POUCZENIE:

W terminie 3 dni (do 22.08.20) od dnia podania do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych przysługuje odwołanie do Dyrektora Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej.

Skip to content