Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Aktualności > Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV

Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV

Rozpoczynamy nowy projekt praktyk zagranicznych dla uczniów klas trzecich .”Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV”

Przyznane dofinansowanie: 485 999,39 PLN

Źródło finansowania: Projekt „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych, mobilności i umiejętności pracy w środowisku międzykulturowym 43 uczniów EZN
W trakcie projektu 43 uczniów EZN przejdzie przez cykl szkoleń językowych, kulturowych, pedagogicznych, które mają na celu lepsze przygotowanie ich do realizacji programów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Uczestnicy projektu następnie będą realizowali miesięczne praktyki zawodowe w organizacjach we Włoszech oraz na Wyspach Kanaryjskich.

Dokumenty do pobrania:
Skip to content