Zawodowy Wrocław edycja 2

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Aktualności > Zawodowy Wrocław edycja 2

Zawodowy Wrocław edycja 2

Uprzejmie informuję o zakończeniu procesu rekrutacji do II edycji projektu „Zawodowy Wrocław”. Lista rankingowa zostanie wywieszona w dniu 14.12.2017r. w gablocie na 3-m piętrze naprzeciwko gabinetu 303.

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej (pozycje od 1 do 57), a tym samym zostały zakwalifikowane do udziału w II edycji projektu, proszone są o dostarczenie do Lidera Szkolnego niżej wymienionych dokumentów:

Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 4 Oswiadczenie uczestnika projektu

UWAGA: Termin dostarczenia dokumentów do 22.12.2017r

Więcej informacji w systemie wiadomości dziennika elektronicznego Librus.

Lider szkolny w EZN.

Skip to content