Europejski Dzień Języków

Elektroniczne Zakłady Naukowe > Aktualności > Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

Z okazji Europejskiego Dnia Języków 2017 zapraszamy:

  • wszystkich chętnych uczniów EZN do udziału w konkursie na plakat promujący naukę języków obcych. Plakaty w formacie A2 lub A3 w dowolnej technice prosimy przynosić do dnia: 25.09 do pani Iwony Rajczakowskiej lub pani Katarzyny Chatys,
  • wszystkie klasy do udziału w konkursie: „Na językach…”, który odbędzie się w dniu 26.09 na długiej przerwie (13.20-13.40). Uczniowie odpowiadając na wylosowane w języku obcym pytania, będą zbierali punkty dla klasy. Klasa, która zbierze największą ilość punktów – wygrywa i otrzymuje nagrodę. Każdy uczeń będzie mógł wylosować pytanie i odpowiedzieć na nie tylko raz. Błędne odpowiedzi nie będą skutkowały punktami ujemnymi,
  • po dwie osoby z każdej klasy I do udziału w konkursie: „False Friends and Proverbs in English. Konkurs odbędzie się na 2 godzinie lekcyjnej w sali 03 w dniu 26.09. Na uczestników i zwycięzców czekają nagrody i dyplomy.

W programie przewidujemy także wystawę na korytarzu szkolnym oraz wyjścia na warsztaty organizowane przez Instytut Filologii Angielskiej, Germańskiej oraz Instytut Austriacki.

nauczyciele odpowiedzialni: I.Rajczkowska – Małozięć, K.Chatys, M. Gabor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content