Rada rodziców

Rada Rodziców EZN

Przewodniczący: Marlena Baran (3E),
Zastępca Przewodniczącego: Dagmara Szymczak (4E),
Sekretarz: Justyna Lisowska (4H),
Skarbnicy: Iwona Sakowska (2C),
Michał Sobczak (2C).

e-mail: rada.rodzicow@ezn.edu.pl

Wpłaty na konto Rady Rodziców EZN

Konto: PKO BANK POLSKI     05 1020 5242 0000 2602 0018 6320

Wysokość składek w roku 2019-2020:

  • Ubezpieczenie: klasy I-III 46 PLN, klasy IV 49 PLN (płatna do końca września),
  • Rada Rodziców: 45 PLN (płatna jednorazowo lub w ratach (np. 3 x 15 zł) do końca bieżącego roku szkolnego),
  • Szafka: 50 PLN (tylko dla klas I, płatna do końca września ),
  • Identyfikator 10 PLN (tylko dla klas I, płatna do końca września).

Bardzo prosimy o wpłacanie pieniędzy wg podanego niżej schematu, inaczej opisane wpłaty będą musiały być indywidualnie wyjaśniane, co spowoduje zarówno opóźnienie jak i utrudni pracę.

Dokument ubezpieczenia znajdują się na dole strony.

WPŁATY INDYWIDUALNE

Wpłaty na konto Rady Rodziców prosimy opisywać w polu „tytuł” wg poniższego schematu:

IMIĘ NAZWISKO; KLASA; CEL i KWOTA; CEL i KWOTA;

Np.:

ADAM NOWAK; 2F; ubezpieczenie 46;szafka 50
JAN KOWALSKI; 4G; próbna matura 10; studniówka 200
ANNA SZAFRAŃSKA; 3A; identyfikator 10; wycieczka 3A 250

Opis przedmiotu wpłaty proszę podawać zwięźle i następnie kwotę, bez symbolu waluty („zł”). Wszystkie dodatkowe informacje, jak np. ubezpieczenie poza szkołą proszę przekazywać odpowiednim wychowawcom, do sekretariatu, lub na adres e-mail Rady Rodziców.

Wpłaty można dokonywać zbiorczo na kilka celów lub pojedynczo (wtedy można pominąć kwotę w opisie) bardzo pomocny jest zawsze poprawne pole „tytułem”. Klasę proszę określać cyfrą arabską i literą (jak na przykładzie).

WPŁATY ZBIORCZE (GRUPOWE)

Wpłaty zbiorcze proszę opisywać wg schematu poniżej i na mail Rady Rodziców przesłać listę osób wraz podaniem za co jest wpłata:

WPŁATA ZBIORCZA; KLASA

Np.;

WPŁATA ZBIORCZA; 2D

Wpłaty bez podanej mailem listy będą musiały być indywidualne wyjaśniane na zebraniach przez wychowawców.

DOKUMENTY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczyciel: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Indywidualne oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia (do druku)
Ulotka informacyjna Interrisk
Zasady zgłaszania szkód oraz bon zniżkowy Interrisk
Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jako Administratora Danych Osobowych