Rada rodziców

ul. Braniborska 57
53 – 680 Wrocław

PKO BANK POLSKI
05 1020 5242 0000 2602 0018 6320

Wysokość składek:

  • Ubezpieczenie: 49 PLN (OWU NNW),
  • Rada Rodziców: 45 PLN,
  • Szafka: 50 PLN (tylko dla klas I),
  • Identyfikator 10 PLN (tylko dla klas I).

Składkę roczną na Radę Rodziców w wysokości 45 zł można wpłacać na konto
bankowe Rady Rodziców jednorazowo lub w ratach (np. 3 x 15 zł) do końca
bieżącego roku szkolnego.

Wpłacając składkę lub inną opłatę należy podać tytuł wpłaty (np. składka na RR),
imię i nazwisko ucznia oraz numer jego klasy.


Szanowni Rodzice!

Rozpoczął się nowy rok szkolny,w którym bardzo byśmy chcieli móc dofinansowywać wszystkie wartościowe i wymagające wsparcia inicjatywy. Z dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, zakup sprzętu dla szkoły, nagrody, mikołajki itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, na przykład poprzez wsparcie dla uczniów, których rodzina (bywa, że nagle) znalazła się w trudnej sytuacji finansowej – na prośbę wygospodarowujemy w ramach naszych możliwości jakieś środki.

Nasz budżet ma jednak granice. Niestety są one ciaśniejsze, ponieważ bardzo duża liczba Rodziców nie płaci składek na Radę Rodziców…

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców o jak najszybsze dokonanie płatności.

Przewodnicząca – Magdalena SZAREJKO (kl. 3 F)
Wiceprzewodniczący – Seweryn SELEZNIOW (kl. 2 D)
Sekretarz – Eugenia KIESIAK (kl. 4 H)
Skarbnik – Agnieszka WIERSZELIS (kl. 4 A)
Członkowie:
Robert BARAN (kl. 1 E),
Grzegorz KUSIAK (kl. 3 D),
Małgorzata RYFA (kl. 4 F),
Dagmara SZYMCZAK (kl. 2 E),
Witold WILCZYŃSKI (kl. 3 C).

e-mail: rada_rodzicow_ezn@o2.pl

Prosimy wysyłać wiadomości za potwierdzeniem przeczytania, jeżeli przez kilka dni nie ma potwierdzenia prosimy o telefon do administratora skrzynki e-mail: 790 261 047.