Rada rodziców

ul. Braniborska 57
53 – 680 Wrocław

PKO BANK POLSKI
05 1020 5242 0000 2602 0018 6320

Wysokość składek:

  • Ubezpieczenie: 46 PLN (OWU NNW),
  • Rada Rodziców: 45 PLN,
  • Szafka: 50 PLN (tylko dla klas I),
  • Identyfikator 10 PLN (tylko dla klas I).

Składkę roczną na Radę Rodziców w wysokości 45 zł można wpłacać na konto
bankowe Rady Rodziców jednorazowo lub w ratach (np. 3 x 15 zł) do końca
bieżącego roku szkolnego.

Wpłacając składkę lub inną opłatę należy podać tytuł wpłaty (np. składka na RR),
imię i nazwisko ucznia oraz numer jego klasy.


Szanowni Rodzice!

Rozpoczął się nowy rok szkolny,w którym bardzo byśmy chcieli móc dofinansowywać wszystkie wartościowe i wymagające wsparcia inicjatywy. Z dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, zakup sprzętu dla szkoły, nagrody, mikołajki itp. Staramy się również pomagać w sytuacjach wyjątkowych, na przykład poprzez wsparcie dla uczniów, których rodzina (bywa, że nagle) znalazła się w trudnej sytuacji finansowej – na prośbę wygospodarowujemy w ramach naszych możliwości jakieś środki.

Nasz budżet ma jednak granice. Niestety są one ciaśniejsze, ponieważ bardzo duża liczba Rodziców nie płaci składek na Radę Rodziców…

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców o jak najszybsze dokonanie płatności.

Przewodniczący: Marlena Baran (2E)
Zastępca Przewodniczącego: Marlena Szymczak (3E)
Sekretarz: Justyna Lisowska (3H)
Skarbnicy: Iwona Sakowska (1C)
Michał Sobczak (1C)

e-mail: rada.rodzicow@ezn.edu.pl