Wyniki

POUCZENIE:

W terminie 3 dni (do 22.08.20) od dnia podania do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych przysługuje odwołanie do Dyrektora Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej.

Listy kandydatów przyjętych:
Technik automatyk
Technik elektronik
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik programista
Lista nieprzyjętych


Lista kandydatów zakwalifikowanych w zawodzie technik automatyk
Lista kandydatów zakwalifikowanych w zawodzie technik elektronik
Lista kandydatów zakwalifikowanych w zawodzie technik informatyk
Lista kandydatów zakwalifikowanych w zawodzie technik mechatronik
Lista kandydatów zakwalifikowanych w zawodzie technik programista
Lista kandydatów nigdzie niezakwalifikowanych