Rekrutacja

Elektroniczne Zakłady Naukowe w roku szkolnym 2018/2019 oferują kształcenie w zawodach: technik elektronik, technik mechatronik, technik informatyk i technik automatyk w Technikum Nr 10. W świadomym wyborze klasy pomogą znajdujące się poniżej dokumenty. Można tam znaleźć również informacje o tym, jakie warunki należy spełnić, aby zostać uczniem najlepszego technikum na Dolnym Śląsku.