Rekrutacja

Elektroniczne Zakłady Naukowe w roku szkolnym 2017/2018 oferują kształcenie w trzech zawodach: technik elektronik, technik mechatronik, technik informatyk w Technikum Nr 10. W świadomym wyborze klasy pomogą znajdujące się poniżej dokumenty. Można tam znaleźć również informacje o tym, jakie warunki należy spełnić, aby zostać uczniem najlepszego technikum na Dolnym Śląsku.