Ochrona danych osobowych

Administrator Państwa danych osobowych: Elektroniczne Zakłady Naukowe, ul. Braniborska 57, 53-680 Wrocław, tel. 71 798 67 02, e-mail: sekretariat.ezn@wroclawskaedukacja.pl.

Inspektor Ochrony Danych  –  Marek Adamaszek – kontakt:  madamaszek@zontekiwspolnicy.pl , +48 608294903

klauzla inf_ dec.zwolnienia z wf jezyki itp

klauzula inf_rejestr wejsc wyjsc

klauzula informacyjna _ kontrahent

Klauzula informacyjna_rekrutacji prac.

Klauzula-informacyjna_darczyncy

Klauzula-informacyjna_pracownicy

Klauzula-informacyjna_uczniowie i rodz.-rekrutacja

Klauzula-informacyjna_uczniowie i rodzice

Klauzula-informacyjna_wolontariat

klazuzula inf_ ZFŚŚ

zgoda dane osobowesp uczniow i wizerunek

zgoda pelnoletni uczen i wizerunek