Terminarz

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Inauguracja roku szkolnego

2 IX 2019 r.

Podział na semestry:

Klasy programowo najwyższe

SEMESTR 1 2 IX 2019r. – 12 I 2020r.

SEMESTR 2 13 I 2020r. – 24 IV 2020r.

Pozostałe klasy

SEMESTR 1 2 IX 2019r. – 12 I 2020r.

SEMESTR 2 13 I 2020r . – 26 VI 2020r.

Terminy ferii

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

23 XII – 31 XII 2019r.

10 II – 23 II 2020r.

9 IV – 14 IV 2020r.

Egzaminy

Egzamin maturalny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat Dyrektora CKE

Praktyki

Klasa 3D, 3E,

13 I – 9 II 2020r.

Klasa 3A,, 3C, 3F, 3G

9 III – 5 IV 2020r.

Klasa 2D, 2E

20 IV – 17 V 2020r.

Klasa 2F, 2G

18 V – 14.VI.2020r.

Terminy wystawiania ocen

Klasy maturalne

8 I 2020r.(śr.), 21 IV 2020r.(wt.)

Pozostałe klasy

8 I 2020r.(śr.), 19 VI 2020r. (pt.)

Terminy wystawiania ocen proponowanych

Klasy maturalne

4 XII 2019r.(śr.), 20 III 2020r.(pt.)

Pozostałe klasy

4 XII 2019r.(śr.), 19 V 2020r.(wt.)

Spotkania z rodzicami

Organizacyjne dla klas I

3 IX 2019r. (wt.)

Organizacyjne dla klas II – IV

12 IX 2019r. (czw.)

Klasy IV

konsultacje
przedklasyfikacyjne
semestralne

24 X 2019r. (czw.)
5 XII 2019r. (czw.), 26 III 2020r. (czw.)
16 I 2020r.(czw.)

Klasy I – III

konsultacje
przedklasyfikacyjne

semestralne

24 X 2019r. (czw.), 26 III 2020r. (czw.)
5 XII 2019r. (czw.), 20 V 2020r. (śr.)
16 I 2020r.(czw.)

Posiedzenia Rady pedagogicznej

Konferencje plenarne

13 IX 2019r. (pt.)
13 I 2020r.
(pon.), 29 VI 2020r.(pon.),
27,31 VIII 2020r. (czw., pon.)

Konferencje szkoleniowe

wg odrębnego harmonogramu

Zebrania Zespołu Wychowawców

wg odrębnego harmonogramu

Zebrania Zespołów Przedmiotowych

wg odrębnego harmonogramu

Konferencje klasyfikacyjne

klasy maturalne

pozostałe klasy

10 I 2020r.(pt.), 22 IV 2020r.(śr.)
10 I 2020r.(pt.), 22 VI 2020r. (pn.)

DODATKOWE Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Pisemna część egzaminu z kwalifikacji

Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu

12 VI 2020r.(pt.) po odpracowaniu 21 III 2020r.(sob.)