Terminarz

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
Inauguracja roku szkolnego 4 IX 2017 r.
Podział na semestry:
Klasy programowo najwyższe SEMESTR 1: 4 IX 2017r. – 14 I 2018r.
SEMESTR 2: 15 I 2018r. – 27 IV 2018r.
Pozostałe klasy SEMESTR 1: 4 IX 2017r. – 14 I 2018r.
SEMESTR 2: 15 I 2018r . – 22 VI 2018r.
Terminy ferii
Zimowa przerwa świąteczna 23 XII – 31 XII 2017r.
Ferie zimowe 15 I – 28 I 2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 III – 3 IV 2018r.

 

Egzaminy
Egzamin maturalny Komunikat Dyrektora CKE
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin teoretyczny 19 czerwca 2018 r.
Egzamin praktyczny wg odrębnego harmonogramu

 

Praktyki
Klasa 3C, 3F 12 III – 8 IV 2018r.
Klasa 3A, 3D, 3G 9 IV – 6 V 2018r.
Klasa 3B, 3E 7 V – 3 VI 2018r.

 

Terminy wystawiania ocen
Klasy maturalne 8 I 2018r.(pon.), 23 IV 2018r.(pon.)
Pozostałe klasy 8 I 2018r.(pon.), 18 VI 2018r. (pon.)
Terminy wystawiania ocen proponowanych
Klasy maturalne 6 XII 2017r.(śr.), 21 III 2018r.(śr.)
Pozostałe klasy 6 XII 2017r.(śr.), 16 V 2018r.(śr.)

 

Spotkania z rodzicami
Organizacyjne dla klas I 5 IX 2017r. (wt.)
Organizacyjne dla klas II – IV 14 IX 2017r. (czw.)
Klasy IV
śródsemestralne 26 X 2017r. (czw.)
przedklasyfikacyjne 7 XII 2017r. (czw.), 22 III 2018r. (czw.)
semestralne 11 I 2018r.(czw.)
Klasy I – III
śródsemestralne 26 X 2018r. (czw.), 22 III 2018r. (czw.)
przedklasyfikacyjne 7 XII 2017r. (czw.), 17 V 2018r.(czw.)
semestralne 11 I 2018r. (czw.)

 

Posiedzenia Rady pedagogicznej
Konferencje plenarne
  • 15 IX 2017r. (pt.)
  • 26 IX 2017r. (wt.),
  • 29 I 2018r. (pon.),25 VI 2018r.(pon.),
  • 29,30 VIII 2018r. (śr.,czw.)
Konferencje szkoleniowe wg odrębnego harmonogramu
Zebrania Zespołu Wychowawców wg odrębnego harmonogramu
Zebrania Zespołów Przedmiotowych wg odrębnego harmonogramu
Konferencje klasyfikacyjne
Klasy maturalne 10 I 2018r.(śr.), 25 IV 2018r.(śr.))
Pozostałe klasy 10 I 2018r.(śr.), 19 VI 2018r. (wt.)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Pisemna część egzaminu maturalnego z języka angielskiego zgodnie z harmonogramem CKE.
Egzamin zawodowy zgodnie z harmonogramem.
Inne Dzień 2 maja 2018r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu
30 kwietnia 2018r. (24 III 2018r.)