Terminarz

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Inauguracja roku szkolnego

3 IX 2018 r.

Podział na semestry:

Klasy programowo najwyższe

SEMESTR 1 3 IX 2018r. – 6 I 2019r.

SEMESTR 2 7 I 2019r. – 26 IV 2019r.

Pozostałe klasy

SEMESTR 1 3 IX 2018r. – 6 I 2019r.

SEMESTR 2 7 I 2019r . – 21 VI 2019r.

Terminy ferii

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

23 XII – 31 XII 2018r.

28 I – 10 II 2019r.

18 IV – 23 IV 2019r.

egzaminy

Egzamin maturalny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat Dyrektora CKE

praktyki

Klasa 3F, 3G, 3H

26 XI – 21 XII 2018r.

Klasa 3A,, 3C, 3D, 3E

18 III – 12 IV 2019r.

Klasa 2F, 2G

18 II – 15 III 2019r.

Klasa 2D, 2E

6 V – 31.V.2019r.

Terminy wystawiania ocen

Klasy maturalne

3 I 2019r.(czw.), 17 IV 2019r.(śr.)

Pozostałe klasy

3 I 2019r.(czw.), 14 VI 2019r. (pt.)

Terminy wystawiania ocen proponowanych

Klasy maturalne

3 XII 2018r.(pon.), 15 III 2019r.(pt.)

Pozostałe klasy

3 XII 2017r.(pon.), 14 V 2019r.(wt.)

Spotkania z rodzicami

Organizacyjne dla klas I

4 IX 2018r. (wt.)

Organizacyjne dla klas II – IV

13 IX 2018r. (czw.)

Klasy IV

śródsemestralne
przedklasyfikacyjne
semestralne

25 X 2018r. (czw.)
6 XII 2018r. (czw.), 21 III 2019r. (czw.)
10 I 2019r.(czw.)

Klasy I – III

śródsemestralne

przedklasyfikacyjne

semestralne

25 X 2018r. (czw.), 21 III 2019r. (czw.)
6 XII 2018r. (czw.), 15 V 2019r. (śr.)
10 I 2019r.(czw.)

Posiedzenia Rady pedagogicznej

Konferencje plenarne

12 IX 2018r. (Śr.)
7 I 2019r.
(pon.), 26 VI 2019r.(śr.),
29,30 VIII 2019r. (czw., pt.)

Konferencje szkoleniowe

wg odrębnego harmonogramu

Zebrania Zespołu Wychowawców

wg odrębnego harmonogramu

Zebrania Zespołów Przedmiotowych

wg odrębnego harmonogramu

Konferencje klasyfikacyjne

klasy maturalne

pozostałe klasy

4 I 2019r.(pt.), 24 IV 2019r.(śr.)
4 I 2019r.(pt.), 17 VI 2019r. (pn.)

DODATKOWE Dni wolne od zajęć dydaktycznych 1)

6 – 8.V.2019r. – pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

10.I.2019r., 18.VI.2019r. – pisemna część egzaminu zawodowego.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu 1)

2.XI.2018r.. (27 X 2018r.), 2.V.2019r. (23.III.2019r.)

1) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego