You're looking at: Praktyki zawodowe

Firmy nagradzają praktykantów

2 lata ago

W dniu 22 czerwca 2018r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Elektronicznych Zakładach Naukowych we Wrocławiu zapoczątkowaliśmy nową tradycję, która dzięki uczestnictwu przedstawicieli firm podniesie rangę praktyk zawodowych. Wychodzimy z założenia, że to dobry wstęp, aby pokazać społeczności EZN, że ten element kształcenia zawodowego realizowany u pracodawcy to nie tylko kolejny obowiązek szkolny, ale dla najlepszych, najbardziej zaangażowanych praktykantów prawdziwy początek kariery zawodowej.

czytaj więcej

Rekrutacja do LG Chem Energy

3 lata ago

LG Chem Energy zachęca do spróbowania swoich sił w rozmowie rekrutacyjnej! Szczegóły w pliku.