Konkurs biblioteczny Czar Par

Konkurs biblioteczny
CZAR PAR

Począwszy od 15. września, co 2 tygodnie 1. i 15. dnia każdego miesiąca na stronie szkolnej, na tablicy koło biblioteki i w zakładce „Biblioteka” publikowany będzie opis sławnych literackich par – kochanków, małżeńskich, przyjaciół, wrogów i innych.
Opis będzie zawierać:

  • Informacje o parze.
  • Umiejscowienie jej w fabule.
  • Wybrane wiadomości o autorze.

Należy odgadnąć dane pary, utwór, w jakim się pojawiła i autora, który wymyślił i opisał swoich bohaterów.
Odpowiedzi można dostarczyć do biblioteki szkolnej bądź przesłać wiadomość Librusem do nauczyciela bibliotekarza.
Osoby, które wykażą się wiedzą literacką oraz wytrwałym i systematycznym udziałem w konkursie, otrzymają nagrodę – ciekawą książkę.
Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie

WIESZ, O KOGO CHODZI???
Czekamy na poprawne odpowiedzi!

Nauczyciele bibliotekarze EZN
Małgorzata Szklarz
Anna Mażul
Jadwiga Marszałek

Zadania: