Opieka stomatologiczna w EZN 31 stycznia 2020 08:40

Szanowni Rodzice,

informujemy, że od dnia 02.01.2020 r. Państwa dzieci są objęte bezpłatną opieką stomatologiczną, finansowaną ze środków NFZ. Placówką realizującą opiekę jest:

Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca”

ul. Swobodna 8a

50-088 Wrocław

informacja o opiece dentystycznej