Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV 4 października 2019 15:53

Rozpoczynamy nowy projekt praktyk zagranicznych dla uczniów klas trzecich .”Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV”

Przyznane dofinansowanie: 485 999,39 PLN

Źródło finansowania: Projekt „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN IV” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych, mobilności i umiejętności pracy w środowisku międzykulturowym 43 uczniów EZN
W trakcie projektu 43 uczniów EZN przejdzie przez cykl szkoleń językowych, kulturowych, pedagogicznych, które mają na celu lepsze przygotowanie ich do realizacji programów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Uczestnicy projektu następnie będą realizowali miesięczne praktyki zawodowe w organizacjach we Włoszech oraz na Wyspach Kanaryjskich.

Dokumenty do pobrania: