Poczet Sztandarowy 18 grudnia 2017 11:21

13 grudnia 2017 poczet sztandarowy EZN pod opieką pana profesora Krzysztofa Jopka wziął udział w obchodach trzydziestej szóstej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Główne uroczystości odbyły się w katedrze wrocławskiej , gdzie podczas mszy świętej z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych uroczyście wprowadzono relikwie kapłana Solidarności – błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.